Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

BloodyBirch
9349 8a42 500
Reposted frompeper peper viailovemovies ilovemovies
BloodyBirch
9416 b76b 500
Reposted frompeper peper viapopcltr popcltr
Sponsored post
feedback2020-admin

June 17 2015

BloodyBirch
6006 a5e6
Reposted fromimradioactive imradioactive viaprimordium primordium
BloodyBirch

Reposted fromweightless weightless viaprimordium primordium
9630 c3e4 500

banshy:

Before... | "Infrared Edit"

9270 52ff 500
BloodyBirch
BloodyBirch
2746 d9f9
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaquotes quotes
BloodyBirch
Miłość jest wbrew pozorom używką dla ludzi mocnych. Tylko tacy bowiem są w stanie poradzić sobie z jej natarczywą siłą. Ona sprawia, że dostrzegasz błagający wzrok drugiego swoimi zeszklonymi już wtedy oczami. 
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viapoezja poezja
BloodyBirch
BloodyBirch
BloodyBirch
(...) przytuliłem dziewczynę, siedzącą przy mnie, i mocniej zamknąłem ją w ramionach. Jej blade, drwiące usta uśmiechnęły się; przyciągnąłem ją jeszcze bliżej i przytuliłem twarz do jej twarzy.
— ,,Wielki Gatsby'', F.Scott Fitzgerald
Reposted frompeper peper viacytaty cytaty
BloodyBirch
BloodyBirch
8341 15dc 500
Reposted byFrauSchmidt FrauSchmidt

June 15 2015

BloodyBirch
BloodyBirch
0625 cb11 500
Reposted fromosaki osaki viaRaspberrys Raspberrys
BloodyBirch
Reposted frompl pl
BloodyBirch
Reposted frombatysia batysia viacytaty cytaty
BloodyBirch
BloodyBirch
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...