Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

BloodyBirch
2148 9955
Reposted fromniewychowana niewychowana viaprimordium primordium
BloodyBirch
1799 7307 500
Reposted fromlenka024 lenka024 viaprimordium primordium
Sponsored post
feedback2020-admin
BloodyBirch
1350 35ee
Waits, Bowie, Midler

gueraxloca:

awesome-picz:

Awkward Everyday Lives Of Animals By Simpsons Illustrator Liz Climo

That fucking dress is back

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viacomics comics
BloodyBirch
0693 1902
Reposted fromiamstrong iamstrong viaprimordium primordium
BloodyBirch
4267 9885
Reposted fromstercum stercum viaprimordium primordium
BloodyBirch
Bloody Europa!

July 01 2015

BloodyBirch
8398 31a4 500
Reposted fromaunds aunds viabiolchem biolchem
BloodyBirch
3503 cc31
Reposted fromUnderwaterroses Underwaterroses viapopcltr popcltr

June 25 2015

BloodyBirch
Do twarzy Ci z miłością, wiesz?
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaprimordium primordium
BloodyBirch
0702 0e8c 500

Świetlicki

Reposted fromLittleJack LittleJack viaprimordium primordium
BloodyBirch
To nie prawda, że jeśli znajdziesz się wśród wampirów, musisz też nauczyć się pić krew. Chcę przez to powiedzieć, że nawet w świecie pełnym strachu, nienawiści i agresji, możesz żyć po swojemu i nie musisz używać tych samych metod, jakie stosują inni ludzie.
— Beata Pawlikowska
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty

June 23 2015

BloodyBirch
1906 4bc3 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viarockspirit rockspirit
BloodyBirch
4338 0064
Reposted fromryfik ryfik vianotorious-rookie notorious-rookie
BloodyBirch
Miłość to coś kompletnego. Jak wszystkie kompletne rzeczy, wymaga ciągłej pracy nad wspieraniem się, nauką, rozumieniem, tolerancją, pomaganiem, zaufaniem, szczerością i wszystkim pomiędzy. Związek, w którym dwójka partnerów dzień w dzień skupia się na podtrzymywaniu ognia namiętności i intymności (szczególnie intymności) potrafi przetrwać więcej, niż jedno życie. O kochających się przez kilka dekad dziadkach potrafią z zaangażowaniem opowiadać wnuki.
— andrzejtucholski.pl
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
BloodyBirch
1445 d462 500
Reposted from1923 1923 viapl pl
BloodyBirch
  
Reposted fromfriends friends
BloodyBirch
1223 98ae 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaprimordium primordium
BloodyBirch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...